031 (0)73 511 9001nederlandsDuits

Privacybeleid

Brabant Plant hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Brabant Plant houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit houdt in ieder geval het volgende in:

  • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in de Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen waardoor de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, wij willen u hierop wijzen en wij zullen deze respecteren.

Privacy policy

Als Brabant Plant zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in meer algemene zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Brabant Plant

Mommersteeg 46

5254 VM Haarsteeg - Nederland

+31(0)73 511 90 01

info@brabantplant.nl